همکاری افتخاری
 1. چنانچه قصد مشارکت در امور عام المنفعه و خیریه موسسه ترنم مهر آسمانی را دارید با تکمیل فرم ذیل می توانید آمادگی خود را جهت عضویت افتخاری موسسه اعلام نمایید
 2. نام(*)
  ورودی نامعتبر است
 3. نام خانوادگی(*)
  ورودی نامعتبر است
 4. وضعیت تاهل(*)
  ورودی نامعتبر
 5. تعداد فرزند
  ورودی نامعتبر
 6. محل تولد(*)
  ورودی نامعتبر است
 7. تاریخ تولد(*)
  ورودی نامعتبر
 8. آدرس منزل(*)
  ورودی نامعتبر است
 9. تلفن تماس(*)
  ورودی نامعتبر است
 10. تلفن همراه(*)
  ورودی نامعتبر است
 11. پست الکترونیکی(*)
  ورودی نامعتبر است
 12. وضعیت نظام وظیفه
  ورودی نامعتبر
 13. وضعیت اشتغال
  ورودی نامعتبر
 14. مقطع تحصیلی(*)
  ورودی نامعتبر
 15. رشته تحصیلی
  ورودی نامعتبر است
 16. موسسه/ دانشگاه
  ورودی نامعتبر است
 17. معدل
  ورودی نامعتبر است
 18. سال اخذ مدرک
  ورودی نامعتبر
 19. نحوه آشنایی با موسسه(*)
  ورودی نامعتبر است
 20. نام و نام خانوادگی معرف
  ورودی نامعتبر
 21. ثبت
    

ترنم مهر

به ترنم مهر بپیوندید

شبکه های اجتماعی