همیاری و همکاری داوطلبین همواره یکی از ارکان و سرمایه های اساسی هر تشکل خیریه و مردم نهادی است. اصولاً حضور همین داوطلبین است که به فعالیتهای هر سازمان NGO معنا و تداوم می بخشد.

موسسه ترنم مهر آسمانی نیز با حضور همین یاوران و داوطلبان گرانقدر است که حیات یافته و به فعالیتهای خود ادامه میدهد.

داوطلبین افرادی هستند که بدون دریافت حق الزحمه بخشی از فعالیتهای بنیاد را انجام میدهند و به ما در گسترش و مطلوبیت ارائه خدمات به مددجویان یاری می رسانند.

هر کدام از ما برای انجام کار خیر و کمک به دیگران انگیزه ای داریم که این انگیزه هر چه باشد قابل ستایش و تقدیر است. کمک به کودکی نیازمند و معصوم یا زنی درمانده و رنج کشیده بیش از هر چیز به انسان، حس خوب انسان بودن و انجام یک کار خیر را میدهد. همین احساس است که در زندگی ما جاری می شود و تداوم می یابد. از همین حس قشنگ عاشقانه زندگی رنگ و بویی خوش می گیرد.

موسسه ترنم مهر آسمانی، دست تمامی عزیزانی که مایل به فعالیت داوطلبانه در موسسه هستند ، به گرمی می فشارد. حضور داوطلبین و مشارکت کنندگان در فعالیتهای موسسه، شاهرگ اساسی انتقال پیام همیاری و محبت به تمام سرزمین مان ایران است.

برای اطلاعات بیشتر در خصوص فعالیتهای داوطلبانه در موسسه ترنم مهر آسمانی با شماره 02634533419 تماس بگیرید.

ترنم مهر

به ترنم مهر بپیوندید

شبکه های اجتماعی