دردناک است اما دنیا برای همه خوب و خوش آغاز نمی شود، در اطراف ما جایی که شاید حتی خیلی هم توجه نکنیم کودکان معصومی هستند که در دنیای کوچک کودکانه شان همیشه چیزی کم بوده؛ دستان استوار پدری دلسوز و یا آغوش گرم مادری مهربان و نگران، رنج نرسیدن به آرزوهای کوچک اما محالشان را هم که به این حسرتها اضافه کنیم اندوهی می شود بی پایان برای این فرشته های کوچک.

این فرشته های معصوم با دست نوازشگری شاد می شوند و با کمکهای توانگرانه و عاشقانه خیرین، آرزوهای خود را دست یافتنی می بینند، تحصیل می کنند، می آموزند و شاد و سالم زندگی خواهند کرد.

شما نیز می توانید با پرداخت هزینه های زندگی این کودکان معصوم بی سرپرست یا دارای سرپرست فاقد صلاحیت، در این کار نیک سهیم شده و به دنیای این کودکان رنگ و نور ببخشید.

با پرداخت ماهیانه حداقل 10.000 تومان می توانید سرپرستی یکی از کودکان تحت پوشش بنیاد را بر عهده بگیرید و به خانواده بزرگ ترنم مهر آسمانی بپیوندید.

برای اطلاعات بیشتر و یا هماهنگی جهت دیدار حضوری با کودکان تحت سرپرستی می توانید با شماره 02634533419 تماس بگیرید.

ترنم مهر

به ترنم مهر بپیوندید

شبکه های اجتماعی