قلکهای موسسه ترنم مهر آسمانی یکی دیگر از راههای کمک رسانی نیکوکاران عزیز به موسسه است، ترنم مهر آسمانی برای حمایت و ارائه خدمات به مددجویان تحت پوشش تنها به کمکهای مردمی متکی است و این قلکها یکی از قدیمی ترین و ساده ترین راههای جلب مشارکت و جمع آوری کمکهای مردمی هستند.

این قلکها علاوه بر اینکه کمکهای شما نیکوکاران عزیز را جمع آوری میکند، نشانه ای از رواج همدلی و محبت و انرژی میان تک تک کسانی است که به نحوی به این قلکها کمک میکنند. حتی کوچکترین کمکهای شما می تواند آرزوهای بزرگی را برآورده سازد و گره های سخت بسته ای را بگشاید.

برای دریافت و یا تحویل قلکهای موسسه ترنم مهر آسمانی میتوانید با شماره 02634533419 تماس بگیرید.

همچینین اگر ایده و نظری دارید که بهبود این فرآیند و یا توزیع بهتر قلکهای ترنم مهر آسمانی کمک میکند لطفاً آن را با ما در میان بگذارید. روابط عمومی موسسه: 02634533419

ترنم مهر

به ترنم مهر بپیوندید

شبکه های اجتماعی