ترنم مهر آسمانی با تاکید و حساسیت بر ارائه عملکردی شفاف و روشن، همواره به دنبال تعامل سازنده با مطبوعات و اهالی رسانه بوده است.

ما اعتقاد داریم که اهالی محترم رسانه، همواره یکی از بهترین و موثرترین حامیان موسسه ترنم مهر آسمانی برای اشاعه پیام نوع دوستی و مهربانی در سراسر کشور عزیزمان هستند و بیش از همه میتوانند به انعکاس و شفافیت فعالیتهای موسسه یاری رسانند. از آنجایی که رسانه ها همواره به عنوان یکی از مهمترین ارکان جامعه، مسئولیت خطیری در زمینه اطلاع رسانی و همچنین کاهش و جلوگیری از آسیبهای اجتماعی بر عهده دارند ترنم مهر آسمانی می کوشد با ایجاد تعامل موثر، زمینه ساز این اثرگذاری مهم اجتماعی باشد.

کلیه مطبوعات و رسانه هایی که مایل به همکاری و حمایت از موسسه ترنم مهر آسمانی هستند لطفاً با روابط عمومی ارتباط برقرار نمایند.

ترنم مهر

به ترنم مهر بپیوندید

شبکه های اجتماعی